Turinio užpildymas, ar normalūs reklaminiai tekstai?

Nereikia būti priekabiu teisininku, kad suprastum, jog netikslus pavadinimas arba paslaugos neišaiškinimas veda prie didelių nesusipratimų dėl kainos ir darbų atlikimo kokybės.

Tekstų rašytojai įvairiuose skelbimuose vartoja gana įdomius terminus. Štai pavyzdžiui – „Turinio užpildymas“. Arba „puslapio užpildymas turiniu“. Kyla klausimų – kas tai per paslauga? Logiškai mąstant, paimamas tuščias interneto puslapis ir primetamas straipsnių iš žiniasklaidos nuotrupų, kažkokių paslaugą aprašančių paragrafų iš konkurentų svetainių. Turinys, aišku, susijęs su įmonės veikla.

Galima įsivaizduoti, kad rašytojai dabar purto galvas ir šaukia „Ne, ne, ne, ne taip supratote!..”, tuo tarpu klientai galvas kraipo, akys „pastatytos”, o galvoje kirba mintis „WTF? Kas čia per paslauga?..“. Iš tikrųjų rašytojai turi omenyje reklaminių tekstų interneto puslapiui rašymą. Klientas taip pat įsivaizduoja, kad gaus ne kažkokio turinio kratinį, o normalų tekstą, kuriame bus normaliai ir aiškiai aprašytas jo verslas, paslaugos, pridėta kreipinių į lankytojus su prašymu susisiekti dėl kainų arba iš karto užsisakyti paslaugą ar produktą.

Turinys turiniui nelygus, kaip ir jo kaina. Žemo lygio SEO tekstų kratinys kainuoja 10 litų, tuo tarpu profesionaliai ir įtikinamai parengtas pardavimus skatinantis tekstas apie paslaugą – 100 litų ir daugiau. Dėl to renkantis tokią paslaugą reiktų pasiaiškinti, ką gausite. Labai normalus klausimas prieš užsakant „turinio užpildymo“ paslaugą yra Kas bus, jei man tekstas netiks? Rašytojas niekada nebus tam tikros siauros verslo srities specialistas, dėl to šis klausimas yra būtinas. Taip išvengsite nesusipratimų, kai tekstas paruoštas, rašytojas reikalauja sumokėti, nors teksto kokybė ir netenkina...

Rašytojų agentūra Rašytojas.lt tokiu atveju taiko tokią praktiką: prieš bendradarbiaujant yra paimamas vienas meniu punktas arba paslauga ir paruošiamas bandomasis tekstas. Jei klientui netinka pasiūlytas stilius, mes keičiame tekstą pagal pageidavimus. Atsižvelgiame ir į paslaugos aprašymo struktūrą, teksto išdėstymą, „kvietimo veikti“ (Call to Action) elementus. Tekstą redaguojame kelis kartus tol, kol jis tampa tinkamas. Tik tada yra ruošiami kiti tekstai. Taip išsiaiškinamas kliento poreikis ir norimas stilius. Kitoms paslaugoms belieka tik sutikrinti faktinius dalykus ir technines smulkmenas, kurių paprastai rašytojai ir negali žinoti. Taip klientas gauna norimą tekstą, o rašytojas – neįkainojamos patirties.

Norite sužinoti apie Tekstų interneto puslapiui rengimą arba Informacinio palaikymo paslaugas daugiau? Susisiekite su mumis!